Prefabrykacja

W obecnej sytuacji standaryzowane produkty prefabrykowane nie zawsze można wykorzystać na budowie, a dostosowywanie projektu nie zawsze jest możliwe.

Mając swoje kruszywa i węzeł betoniarski jesteśmy w stanie odpowiedzieć na bardzo niestandardowe rozwiązania zarówno wieloilościowe jak i pojedyncze konstrukcje.

W stałej produkcji są bloki betonowe KC Blok służące jako stałe lub tymczasowe komory na materiały sypkie lub sprawdzające się jako mury oporowe. Produkujemy też gotowe stopy betonowe pod lekkie wiaty, sposób kotwienia konstrukcji jest dowolny.