Projekty UE

KC3 Sp. z o.o. Sp. k. informuje o realizacji projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy KC3 sp. z o.o. Sp. k. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania.” Zaplanowany przez firmę KC3 Sp. z o.o. Sp. k. projekt inwestycyjny obejmował będzie zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o bardzo wysokim poziomie innowacyjności i nowoczesności. Środki trwałe i oprogramowanie służyć będą świadczeniu udoskonalonej usługi – sprzedaży kruszyw w big bagach oraz sprzedaży nowego produktu – bloczków betonowych.

Więcej informacji o dotacjach unijnych na www.wrpo.wielkopolskie.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013