Transport. Oferujemy odbiór każdej ziemi z wykopu oraz własny transport kruszyw autami 28t i 10t